Absolwenci

Absolwenci liceum :

W ciągu w swojej blisko 70 letniej historii mury tyszowieckiego liceum opuściło ponad 3,5 tys. absolwentów. Wielu z nich osiągnęło sukcesy naukowe, artystyczne, zrobiło kariery polityczne …

Oto wciąż aktualizowany spis absolwentów:

Bartosz Ryszard, poseł na sejm w latach 1989-1991 i 1991-1993, burmistrz Tyszowiec w latach (2002-2006)

Bartosiewicz Stanisława (Swavy Launay) artystka specjalizująca się w tkaninie artystycznej. Jej prace są wystawiane w wielu renomowanych galeriach świata. Cieszą się zainteresowaniem prywatnych kolekcjonerów, głównie we Francji i USA.

Czarnecki Wiktor prof. dr hab. kierownik katedry i zakładu farmacji stosowanej Akademii Medycznej w Lublinie

Drewnik Zygmunt profesor szkół średnich, wieloletni członek zarządu Towarzystwa Hrubieszowskiego Regionalnego. Autor książki "Z Hrubieszowa nad Huczwą”,. Szkice hrubieszowskie" i dziesiątków artykułów historyczno-publicystycznych w regionalnej prasie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Jędrusina Stanisław były wójt Łaszczowa, zastępca burmistrza Krasnobrodu

Kościółko Eugeniusz ksiądz, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej i Kapituły Zamojskiej, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Artystycznej.

Kowalski Mieczysław - doc. dr hab. mikrobiolog

Marszalec Roman, kanonik honorowym Kapituły Katedry Lubelskiej, kanonik gremialnym kapituły przy Konkatedrze w Lubaczowie, oraz kustosz Sanktuarium Maryjnego. W 2005 r. otrzymał godność honorowego prałata papieskiego.

Niewiadomski Zygmunt profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego SGH, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wybitny specjalista w zakresie zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego. Autor ponad 180 publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii, podręczników akademickich i komentarzy

Pilaszek Józef prof. dr. hab. mikrobiolog. Długoletni pracownik Instytutu Weterynarii w Puławach. Znany specjalista w dziedzinie mykoplazmologii. Jego prace nagrodzone były przez Polską Akademią Nauk i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Przyborowski Lech prof. dr hab. wykładowca Akademii Medycznej w Lublinie

Sioma Kazmierz– producent filmowy, prof. Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, pracował przy produkcji takich filmów jak: „Pan Wołodyjowski”, „Ziemia obiecana”, „Sekret Enigmy”, „Akwarium”, „Żywot Mateusza”.

Sienkiel Cezary- artysta. Uprawia rzeźbę, projektowanie wnętrz w budowlach sakralnych, malarstwo sztalugowe i monumentalne.

Sobolewski Artur prezes spółki Skarbiec Mennica Polska w Warszawie

Skowyra Longin, ciężarowiec, trener, Mistrz Polski w wadze średniej, członek kardy olimpijskiej.

Repeć Waldemar były dyrektor szpitala w Kraśniku

Węgrzynowicz Stanisław doradca premiera Buzka, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wielosz Marian prof. prof. dr hab. med. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Były prodziekan Wydziału Lekarskiego i członek Senatu Akademii Medycznej w Lublinie

Witkowska Irena Elżbieta, wójt Telatyna

Wojciechowski Zbigniew – poseł, wiceprezydent Lublina,

Zakrzewski, Władysław ks. prałat wieloletni dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego Kurii Lubelskiej

Żelichowski Stanisław polityk ruchu ludowego, poseł na Sejm PRL (IX kadencja) i nieprzerwanie od pierwszej kadencji poseł Sejmu RP, minister środowiska w kilku rządach. W latach 1989–1991 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu.

Opracował:

Robert Horbaczewski, dziennikarz, absolwent LO

www.roberthorbaczewski.pl