Dokumenty szkoły

Statut - pobierz plik docx
Koncepcja pracy szkoły na lata 2016 - 2021 - pobierz plik pdf
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny - pobierz plik

Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

- pobierz plik pdf

Procedura dokumentowania kontaktów z rodzicami

- pobierz plik pdf

Plan pracy Zespołu Szkół Nr5 w Tyszowcach - pobierz plik pdf
Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora rok 2016-2017 - pobierz plik docx
Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora  - pobierz plik pdf
Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej - pobierz plik pdf
Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej - pobierz plik docx
   
Regulamin ZFS - pobierz plik docx
Wniosek - załącznik nr 1 - pobierz plik docx
Wniosek - załącznik nr 2 - pobierz plik docx
Wniosek - załącznik nr 3 - pobierz plik doc
Wniosek - załącznik nr 4 - pobierz plik doc
Wniosek - załącznik nr 5 - pobierz plik doc
Załącznik nr. 6 - pobierz plik doc
Załącznik nr. 7 do regulaminu ZFS - pobierz plik doc
Załącznik nr. 8 - umowa - pobierz plik docx