Decyzja

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Nr 5
w Tyszowcach kierują serdeczne podziękowania dla Radnych Miejskich, którzy opowiedzieli się za przejęciem Liceum Ogólnokształcącego przez Miasto i Gminę Tyszowce.

 

Mimo połowy pozytywnych głosów uchwała o przejęciu Liceum Ogólnokształcącego
nie została podjęta pomyślnie dla Szkoły.