APEL

 

Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie

      Kanclerz Jan Sariusz Zamoyski

 

Głos społeczeństwa w sprawie liceum w Tyszowcach

            Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tyszowce, Drodzy Rodzice, Absolwenci, Uczniowie, Sympatycy Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach nadal walczymy o naszą szkołę. Powinniśmy wspólnie zadbać o nasz lokalny rynek edukacyjny, aby proponował wszystkie etapy edukacyjne wszystkim naszym dzieciom z Gminy Tyszowce, które wkrótce jako 15 - latkowie staną przed wyborem szkoły średniej - w tym już 4 - letniego liceum.

            Samo istnienie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście Tyszowce to wielki prestiż, to dorobek społeczności lokalnej, to bogata tradycja szkoły, to wielu znakomitych Absolwentów, również teraz.

            Na to by w Tyszowcach była szkoła pracowało wiele pokoleń – nie można zaprzepaścić ich dorobku. Szkoła ponadgimnazjalna w małym miasteczku, to wszystko co mamy najcenniejszego, a dzieci to nasze największe dobro.

Jeśli więc jesteś za utrzymaniem szkoły -

Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

w Tyszowcach i przejęcia jej przez Gminę Tyszowce –

podpisz listę wsparcia dla szkoły lub wydrukuj ją i pomóż nam zbierać podpisy

( wzór listy możesz pobrać poniżej, a uzupełnione przynieś do LO w Tyszowcach możliwie jak najszybciej)

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

                                                                              Dziękujemy!

WZÓR LISTY - pobierz

 Argumenty przemawiające za dalszym funkcjonowaniem szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) na rynku lokalnym:

1. Zapewnienie bezpiecznej i efektywnej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla o rok młodszych dzieci kończących szkoły podstawowe w naszej gminie - nieuchronnie zbliżająca się reforma systemu edukacji i utrzymanie szkoły średniej na rynku lokalnym pozwoli na to by uczeń 8 klasy szkoły podstawowej miał możliwość kontynuowania nauki niedaleko miejsca zamieszkania.

2. Szkoła blisko domu, mniejsze wydatki rodziców, dzieci wówczas funkcjonują w swojej rodzinie, przez co rodzice mają bieżący wpływ na ich wychowanie i kształcenie.

3. Oferta edukacyjna naszej szkoły (jako małej) odpowiadająca potrzebom naszych dzieci, istnieje możliwość jej rozbudowania np. o technikum, szkołę branżową, możliwość reaktywacji Policealnego Studium Informatycznego, wprowadzenia nowych języków do nauczania np. języka rosyjskiego, niemieckiego. Ofertę szkoły wzbogacają liczne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, prowadzone bezpłatnie, rozwijające uzdolnienia lub wyrównujące wiedzę, jak też przygotowujące do matury. Uczniowie naszej szkoły już od klasy I przystępują do licznych matur próbnych, w tym tzw. "małej matury" badającej stopień opanowania podstawy programowej po każdej klasie z przedmiotów z których będą zdawać egzamin maturalny. Oferta edukacyjna szkoły jest budowana na podstawie corocznej diagnozy potrzeb uczniów.

4. Perspektywa wysokiej rekrutacji uczniów do szkoły zapewniająca jej samodzielne utrzymanie się - dwa roczniki uczniów w roku 2019 starających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (średnich).

5. Utrzymanie prestiżu miasta Tyszowce, możliwość współtworzenia lokalnej kultury i tradycji, bo przecież uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, a później średniej to potencjalni członkowie klubów sportowych w mieście, to młodzież, która udziela się na rzecz społeczności lokalnej, to klienci naszych sklepów i instytucji.

6. Konieczność potraktowania szkoły jako inwestycji w młode pokolenie, a nie tylko jako wydatku finansowego.

7. Kontynuacja długoletniej i bogatej tradycji szkoły. Nasza szkoła ma wielu wybitnych Absolwentów, również teraz uczniowie naszej szkoły dostają się na prestiżowe uczelnie        w tym medyczne (np. rok 2015 - kierunek lekarski - 2 osoby), prawnicze, techniczne i z wynikami bardzo dobrymi kończą te uczelnie, w ramach konkursów zdobywają indeksy na wyższe uczelnie, otrzymują stypendia naukowe. Nasza szkoła daje możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego na wysokim poziomie.

8. Dobrze wyposażona szkoła umożliwiająca jej sprawne funkcjonowanie i efektywną realizację podstawy programowej.

9. Szkoła sprzyja rozwojowi dzieci, w wysokim stopniu realizowana jest podstawa programowa a efekty pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oceniane są bardzo dobrze, zajęcia w szkole są prowadzone w sposób zindywidualizowany, stosowane są aktywne i zróżnicowane metody nauczania, uczeń nie jest anonimowy, szkoła dba o rozwój kulturalny i społeczny młodzieży. W szkole realizowane są liczne projekty edukacyjne, prowadzone są lekcje otwarte, lekcje interdyscyplinarne i terenowe, uczniowie naszej szkoły zdobywają indeksy na wyższe uczelnie, biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych, szkoła jest aktywna na rynku lokalnym i nie tylko. Pozytywne wyniki ewaluacji zewnętrznej wskazują na dobrą pracę szkoły.

10. Wspólne działania i polityka oświatowa scalająca uczniów i nauczycieli różnych szkół Gminy Tyszowce stwarza nadzieję na utrzymanie szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym       i jej dalszy rozwój.

11. Szkoła jest otwarta, bezpieczna i szanująca prawo każdego ucznia do przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Informacje dodatkowe: majątek szkoły to 1 204 591,29 zł, w tym środki trwałe liczące 851 964, 36 zł oraz wyposażenie szkoły opiewające na kwotę 352 626,93 zł. Sala komputerowa to 22 samodzielne stanowiska pracy. Biblioteka szkolna wyposażona w niezbędne lektury, literaturę powszechną i wspierającą. W całej szkole i salach dostęp do Internetu.

 

ARGUMENTY przemawiające za dalszym funkcjonowaniem szkoły - pobierz