OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018

Szkoła proponuje naukę w klasie z podziałem na następujące grupy kierunkowe:

 

biolchemGrupa biologiczno – chemiczna

Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia

Dla przyszłych studentów medycyny i nie tylko możliwość uczestniczenia w zajęcia dodatkowych z matematyki rozszerzonej, języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz warsztatach udzielania pierwszej pomocy

 

 

meninf

Grupa menedżersko – informatyczna

Przedmioty rozszerzone:

geografia, wos, informatyka

Dodatkowo: warsztaty menadżerskie i zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

 

 

 

psychpedGrupa psychologiczno – pedagogiczna

Przedmioty rozszerzone:

język polski, biologia, wos

Dodatkowo: warsztaty psychologiczno – pedagogiczne i zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.


 

 

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa języki: język angielski i język rosyjski.

 

Szkoła zastrzega sobie prawo modyfikacji oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018 zależności

od wyników rekrutacji i potrzeb uczniów

 Wniosek o przyjęcie do szkoły