Dzień Języków Obcych

dzienjezykowW dniu 27.04.2017 r. w naszej szkole odbędzie się Dzień Języków Obcych. Celem organizowanej imprezy jest uświadamianie uczniom korzyści płynących z uczenia się języków obcych, podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu, a także kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.

Podczas tego dnia uczniowie będą przedstawiać przygotowane przez siebie prezentacje dotyczące języków obcych w Europie i na świecie, a także brać udział w różnych zabawach, quizach i konkursach.