Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Tyszowce, 05.09.2017 r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego "Dostawy oleju opałowego do kotłowni ZS Nr 5 w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2017/2018"

 

Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół nr 5 w Tyszowcach ofertę złożyła 1 firma:

ANDRUS Sp. z o.o

20-205 Lublin

ul. Towarowa 25

W związku z powyższym firma ANDRUS Sp. z o.o z Lublina została wybrana do realizacji powyższego zamówienia.

 

Agnieszka Podgórska
                                                                                                     Dyrektor Szkoły