Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

         2 listopada 2017 r.

         3 listopada 2017 r.

         22 grudnia 2017 r.

         30 kwietnia 2018 r.

         2, 4, 7, 8 maja 2018 r.

         1 czerwca 2018 r.