Komunikaty dyrektora szkoły

Kategoria: Komunikaty

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016

1

12 listopada 2015r.

2

13 listopada 2015 r.

3

4 stycznia 2016 r.

4

5 stycznia 2016 r.

5

2 maja 2016 r.

6

4 maja 2016 r.

7

5 maja 2016 r.

8

6 maja 2016 r.

9

27 maja 2016 r.