Zajęcia pozalekcyjne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH w ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Godzina lekcyjna

Godziny zajęć

Poniedziałek

5

   

6

12:35 - 13:20

 

7

13:25 - 14:10

 

8

14:15 - 15:00

j. angielski [E.Z.]

9

15.05 – 15.50

 

10

15.50 – 16.35

 

Godzina lekcyjna

Godziny zajęć

Wtorek

5

   

6

12:35 - 13:20

 

7

13:25 - 14:10

bilogia

[J.P.-U.]

historyczno-spoleczne [H.Sz.]

8

14:15 - 15:00

biologia co II tygodnie

[J.P.-U.]

matematyka

[G.Dz.]

9

15.05 – 15.50

 

10

15.50 – 16.35

 

 

Godzina lekcyjna

Godziny zajęć

Środa

1

 8:00 - 8:45  informatyczne [M.P.]  
       
       

 8

 14:15 - 15:00  geografia [A.H.] chemia [B.T]
       

 

Godzina lekcyjna

Godziny zajęć

Czwartek

5

     

6

12:35 - 13:20

   

7

13:25 - 14:10

   

8

14:15 - 15:00

j.polski

satyryczno-teatralne [H.Sz.]

9

15.05 – 15.50

   

10

15.50 – 16.35

   

 

Godzina lekcyjna

Godziny zajęć

Piątek

5

   
 

12:30 - 13:30

 j.francuski [A.S]

7

13:25 - 14:10

 

8

14:15 - 15:00

 

9

15.05 – 15.50

 

10

15.50 – 16.35